Privacyverklaring

Laatste update: 24-11-2021

Compassend Coachen, gevestigd aan Ophemertsedijk 54, 4007 PB Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Compassend Coachen
Ophemertsedijk 54 – 4007 PB Tiel
06-21 48 41 49
Contactpersoon: Dianne Troquay

1 – PRIVACY

Compassend Coachen respecteert jouw privacy. Ik doe er daarom alles aan om de persoonlijke informatie die jij mij geeft, vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. In deze Privacyverklaring vertel ik hoe ik omga met de gegevens of informatie die je met mij deelt.

In het kort: je persoonsgegevens
Je deelt persoonlijke gegevens met mij als je mijn nieuwsbrief aanvraagt, een reactie plaatst op mijn site, informatie aanvraagt, contact met mij zoekt, of gebruik maakt van één van mijn diensten. Deze gegevens gebruik ik alleen voor het doel waarvoor jij ze mij geeft en bewaar ik op een veilige manier. Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze je informatie met derden buiten de partijen die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

Door je gegevens aan mij te verstrekken, ga je er mee akkoord dat ik je gegevens gebruik zoals het in deze Privacyverklaring beschreven staat.

2 – DE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERZAMEL EN HET WAAROM

Compassend Coachen verwerkt alleen gegevens die je zelf verstrekt. Die gegevens gebruik ik om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Ik krijg deze gegevens op twee verschillende manieren:

Gegevens die jijzelf rechtstreeks aan mij geeft

  • Als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, informatie aanvraagt of om een andere reden contact met mij opneemt, geef je mij je voor- en achternaam en je e-mailadres zodat ik contact met je kan opnemen en ervoor kan zorgen dat je dat waar je belangstelling voor hebt, kunt krijgen (Grondslag: toestemming)
  • Als je één van mijn diensten aanschaft, heb ik naast je voor- en achternaam en je e-mailadres ook je postadres en je eventuele BTWnummer nodig om de factuur op te stellen. Je telefoonnummer is nodig om persoonlijk contact te hebben over het leveren van onze dienst (Grondslag: uitvoering van een overeenkomst)

3 – GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Zonder mij de minimaal benodigde persoonsgegevens te verschaffen, kan ik je niet altijd de door jou gevraagde informatie of diensten leveren. Om je een nieuwsbrief of gratis weggever te sturen of een antwoord op je vraag te kunnen geven, heb ik bijvoorbeeld minstens een naam en een e-mailadres nodig. Voor het leveren van mijn diensten, kunnen we zonder je gegevens niet tot een overeenkomst komen.

4 – HOE LANG BEWAAR IK JE PERSOONSGEGEVENS

De door Compassend Coachen verzamelde contactgegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Voor het ontvangen van de nieuwsbrief en gratis weggevers: Je voor- en achternaam en je e-mailadres bewaar ik zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglijst.

5 – DERDE PARTIJEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden. Ik zal deze uitsluitend verstrekken als dat nodig is mijn afspraak met jou na te komen, mijn overeenkomst met jou uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mijn site wordt gehost door Internet Today, ik verstuur nieuwsbrieven met behulp van MailChimp en Autorespond, het administratiekantoor Schuiteman Accountants helpt bij de administratie en ik gebruik Zoom, Teams en Whatsapp voor online face-to-face contact.

De bedrijven die jouw gegevens in mijn opdracht verwerken zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zij mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken.

6 – JE PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die ik van je heb in te zien, aan te passen of te verwijderen. Als het om je persoonsgegevens voor mijn nieuwsbrief gaat, kun je dat zelf doen via de link onderaan elke nieuwsbrief die je van mij ontvangt. Je kunt je gegevens verwijderen door je uit te schrijven.

Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen mijn verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om je eventuele toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in te trekken. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stuur een e-mail naar info@compassendcoachen.nl als je de persoonsgegevens die ik van jou heb wil inzien, aanpassen of verwijderen. Dit mailadres kun je ook gebruiken als je je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wilt intrekken, gebruik wilt maken van je recht op bezwaar of je gegevens wilt overdragen aan een andere organisatie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het bericht mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart om je privacy te beschermen. Ik probeer vervolgens zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, te reageren. Als ik vanwege wettelijke verplichtingen jouw gegevens moet bewaren, kan ik geen gehoor geven aan je verzoek.

7 – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over minderjarige websitebezoekers (jonger dan 18 jaar). Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een bezoeker jonger of ouder dan 18 jaar is. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kind verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Neem contact met me op als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, via info@compassendcoachen.nl. Ik verwijder dan deze informatie.

8. Hoe persoonsgegevens worden beveiligd:

Compassend Coachen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dianne Troquay via info@compassendcoachen.nl

9. Wijzigingen in Privacyverklaring                

Veranderingen binnen mijn onderneming Compassend Coachen en ontwikkelingen met betrekking tot de Privacy verordening AVG kunnen leiden tot wijzigingen in mijn Privacyverklaring. De laatste, up-to-date versie vind je terug op mijn site Compassendcoachen.nl

Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met me op!