PERSONAL COACHING

Voor de start van een coachtraject vindt een gesprek plaats over het beoogde doel vanuit zowel de werkgever of leidingggevende als ook vanuit de medewerker.

Kennismakingsgesprek

Voordat een offerte wordt opgesteld, vindt altijd via (video)bellen of live een kennismakingsgesprek plaats met de gecoachte. Hierin wordt ervaren of er een klik is en wordt de thematiek verkend. Er wordt uitgelegd wat coaching inhoud en wat we van elkaar verwachten.

Driehoeksgesprek?

Afhankelijk daarvan wordt bepaald of een driehoeksgesprek met coachee, coach en leidinggevende/opdrachtgever gewenst is om de coachdoelen af te stemmen. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde gesprekken en vastgelegd in een offerte.

Wat gaan we doen?

De 1-op-1 coachgesprekken vinden live plaats of on-line (dat gaat echt heel goed) en duren tussen 1 en 1,5 uur. Gemiddeld genomen zijn ca. 6 gesprekken voldoende, afhankelijk van de problematiek. Gesprekken vinden regelmatig plaats; meestal elke 2 a 3 weken. Tussen de gesprekken in worden (schrijf)opdrachten verstrekt, of oefeningen meegegeven. Wat dat is, is heel wisselend, net wat nodig is om je te ontwikkelen. Ook worden reflectieverslagen gevraagd waarop via e-mail wordt gereageerd.

Voor wie het coaching bedoeld?

Coaching is bedoeld voor psychisch gezonde mensen die verandering in hun situatie willen en daar kortdurend ondersteuning bij nodig hebben. Ik richt mij daarbij op professionals en hun werk(stress) gerelateerde problematiek. Het gaat daarbij op het aanspreken van het zelfoplossend vermogen. Waar mogelijk wordt dit vermogen gestimuleerd, geprikkeld en soms geconfronteerd om te komen tot nieuwe inzichten en een wijziging in aanpak. De coachee blijft hierbij ten allen tijde verantwoordelijk voor het eigen proces.

Extra: drijfveren assessment Management Drives

Voor coaching op (werk)stress gerelateerde klachten, persoonlijke ontwikkeling, of loopbaanvraagstukken is het heel effectief om een drijfveerprofiel te laten opstellen. Hiervoor hanteer ik Management Drives. Door het verkennen van persoonlijke drijfveren en door het stellen van de juiste vragen wordt geprikkeld tot zelfonderzoek. Door te reflecteren op de wijze waarop iemand invulling geeft aan zijn of haar werk wordt een bewustwordingsproces in gang gezet. Afhankelijk van de vraagstelling en de behoefte kan dit onderdeel uitmaken van het traject en zal apart worden geoffreerd.


In het begin stond ik sceptisch tegenover weer een ontwikkel c.q. leiderschapsinstrument. Echter het inzicht in mijn eigen drijfveren heeft mij veel gebracht. Toen het profiel van mij werd besproken werd het mij duidelijk. Het was herkenbaar en het werd inzichtelijk welke omstandigheden voor mij negatieve energie opleveren. Ik kan hier nu gericht aan werken en mij werd meteen duidelijk aan welke zaken ik energie overhoud. Ik werd daardoor ook erg enthousiast over het instrument dat te gebruiken is op individueel niveau, voor teams of de gehele organisatie. Ik ben daar tenslotte onderdeel van en het totaal moet in evenwicht zijn. De drijfveerprofielen kunnen daar een duidelijk inzicht in geven”.  


Wil je meer weten? Neem gerust contact met me op!